27 IULIE – 20 AUGUST 2009

Flash-uri ale memoriei este un proiect făţiş subiectiv. Intenţia autoarei, Simona Dobrescu, este de a sonda la nivel autoreferenţial problema identităţii. Cine suntem şi cum suntem văzuţi?

 

Perspectiva subiectivă a artistei oferă o cheie de lectură directă şi în acelaşi timp subtilă, fără preţiozitatea şi condamnarea incomodă a decriptării, a unui discurs despre alteritate, adaptare la interior şi exterior, transformare şi identificare. Memoria subiectivă captează şi înregistrează selectiv.

 

Obiectele sferice, ghemele afective aduc în atenţie tocmai acest cumul copleşitor, o stratificare vizuală şi informaţională care blochează calea către sine. Simona Dobrescu este discretă.

 

Flash-uri ale identităţii este un proiect despre identitate, dar şi despre intimitate.

 

Olivia Nițiș

Născută în 1980, București

Expoziţii personale, selecție

2009 Flashuri ale memoriei, Galeria Calina, Timișoara; 2008 Any other girl, Galeria Orizont, București; 2007 Stamp, Galeria Orizont, București; 2005 Transparențe, Galeria Căminul Artei, București; 2005 Caut cu mii de ochi căldura…, club La Scena, București

Expoziții de grup, selecție

2007 Poduri Europene – Tradiție și continuitate, Sibiu; 2007 Young@Art, Bucharest Financial Plaza; Young@Art, Ateneul Român, București; Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Arad; Young @Art, Ateneul Român; Sculpture sur prose, Galeria Simeza, București; Sculpture sur prose, Paris, Franța; Road in the sky, Ruse, Bulgaria