25 Mai – 1 Iulie 2016

For english bellow

 

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

Trăim în Galeria Calina în prezența tainică a Zânelor Mimiene al cărui rol îl descifrăm citind simbolurile lor tatuate. Zânele îndeplinesc o funcție extraordinară și una comună pentru privitor menținând omogenitatea spațiului prin dualitatea lor. Sunt fragmente din universul personal al artistei, univers pierdut, sfărâmat, recompus și populat cu personaje dintr-o epocă mitică. Privitorul plutește printe Zânele Mimiene, participă la ritualuri sacre trecând prin Instalația celor 100 de mâini, care te duce spre Zâna Nălucă. Avem certitudinea durabilă a existenței Zânelor Mimiene și găsim în expoziția Zâne dorința de a ne păstra revelațiile, visele nopții într-un amestec cu realitățile personale, dar și cu visurile încă neîmplinite. Zânele Mimiene se învârt între un steampunk nișat, grafic, cu trimiteri la noile icoane din sfera horror goth (Dansul Ielelor, Gemenele, Flora) și pop culture, cu tatuaje neo-primitiviste și realist-simbolice în stilul Balkan South. Acest dans ancestral ne poartă către o altă dimensiune, în care suntem manipulați fagocitar și din care putem ieși mai buni sau chiar mai înțelepți.

Curator Ioana Ciocan

 

EN

Schedule: from Monday to Friday | 10:00 a.m. – 6 p.m., Saturday 11:00 a.m. – 3 p.m.

At “Calina” Gallery we live with the secret presence of the Mimian Fairies whose role must be decoded while reading their tattooed symbols. The fairies fulfill an extraordinary function shared by the viewer by preserving the homogeneity of the space through the dual nature. There are fragments from the artist’s personal universe, a lost, crashed, recomposed universe, populated with characters related to a mythic era. The viewer is floating among the Mimian Fairies, one takes part in sacred rituals by passing through the Installation of the 100 hands, which drives you towards the Ghost fairy. We share the durable certainty concerning the existence of the Mimian Fairies and in the Fairies exhibition we feel the desire to preserve our revelations, the dreams of night in a mixture not only with personal realities but also with the unfulfilled dreams. The Mimian Fairies revolve between a niche, graphic steampunk, referring to the new icons from the horror goth sphere (The Dance of Lasses, The Twins, Flora) and pop culture, with neo-primitive and symbolical-realistic tattoos in the Balkan South style. This ancestral dance carries us towards another dimension, where we are manipulated in a phagocyte way, from which we can become much better or even much wiser.

Curator Ioana Ciocan

 

Mimi Ciora are un masterat în Grafică / Univesitatea de Artă și Design, Timișoara.
Expoziții: Hydrophila, Muzeul de Arad, (2015); Breakfast of Superheroes, Balamuc, Timişoara (2014); Mimin, Alkmy Lab, Timişoara (2012); Cranium. About Life & Death, Vatra Collective București (2012); Pink Kitty Candy, Femei pe Mătăsari, București (2012); Show of Monster, Cărturești, București (2011); Surreal vs. Expression, Karlsruhe, Germania (2010).

 

EN

Mimi Ciora holdes a MA in Graphics from the University of Arts and Design, Timișoara.
Exhibitions: Hydrophila, the Museum, Arad, (2015); Breakfast of Superheroes, Balamuc, Timişoara (2014); Mimin, Alkmy Lab, Timişoara (2012); Cranium. About Life & Death, Vatra Collective Bucharest (2012); Pink Kitty Candy, Women on the Mătăsari, Bucharest (2012); Show of Monster, Cărturești, Bucharest (2011); Surreal vs. Expression, Karlsruhe, Germany (2010).