13 Februarie – 31 Martie 2018

For english bellow

Perform este un proiect de cercetare artistică autoreflexivă demarat în 2014 de Katja Lee Eliad în confruntarea unui posibil diagnostic de bipolaritate. Ce este căderea psihică? Oricine știe de la primele ore de biologie că suntem formați din substanțe chimice al căror echilibru asigură buna funcționare a organismului prin intermediul sistemului nervos. Aparent sună foarte exact.
 
Nivelul cercetării în realitate este incipient iar investigațiile și diagnosticarea sunt bazate pe corelații făcute adesea intuitiv. Și mai mult “limbajul științei folosit la instruirea medicilor și, din ce în ce mai mult în scrierile și conversațiile neacademice, e ciudat de capricios. Rezultatele cumulate ale efectelor chimice din creier nu sunt întelese prea bine”, scria un teoretician recent al depresiei, Andrew Solomon.
 
Plecând din această realitate Perform este o călătorie dialectică în înțelegerea nenumăratelor contradicții care coagulează esența sistemului nervos uman. Katja Eliad traduce în limbaj personal conceptul de “performanţă.” Expoziția este un monolog despre fragilitatea individului, greu de privit în profunzimea cea mai intimă pe care o deschide.
Curatoare Valentina Iancu
 
Multumim colaboratoarelor Isabelle de Mullenheim (sunet) si Alexandra Ivanciu (montaj video).

 

En

Perform is a self-reflexive research initiated by Katja Lee Eliad in 2014 while being confronted with a possible diagnosis of bipolarity. What does a mental breakdown suggest? How does it translate in the physical world. Everyone knows, from the very first biology class they’ve ever taken, that we are made up of some chemical substances whose balance provides a good functioning nervous system. Apparently, it sounds very accurate.
 
In real life the level of the research is incipient, and the investigation and diagnosis are based on mostly intuitive correlations. Moreover, “the language of science used by doctors, and more and more in non-academic writings and conversations, is rather capricious. The cumulative outcome of chemical effects in the brain is not understood well enough”, states a recent theorist of depression, Andrew Solomon .
 
Starting from this context, Perform represents a dialectical passage in order to understand the numerous contradictions coagulating the essence of the human nervous system. Katja Eliad translates the concept of „performance” into a personal language. The exhibition represents a bitter monologue putting forth how fragile an individual can become, as well as revealing a profound intimate space available to be seen by the viewer.
Curator Valentina Iancu

Katja Lee Eliad s-a născut în 1972 Tel Aviv, s-a format în Franţa şi de peste 15 ani lucrează în New York, Paris şi în Bucureşti. În 2009 a avut prima expoziție personală în România la Muzeul Național Brukenthal (“E ATA”), urmată de „Super8” la Galeria Ivan în 2014 şi „Bucharest White World” la Galeria Posibilă în 2017. În prezent lucrează cu predilecţie cu sunetul, foto-video şi experimente cu maşina de scris.

 

En

Katja Lee Eliad was born in Tel Aviv in 1972. She has been educated in France and, for more than 15 years, she has worked in New York, Paris and Bucharest.In 2009 she organised her first solo exhibition in Romania at the National Brukenthal Museum (“E ATA”), followed by „Super8” at „Galeria Ivan” in 2014 and „Bucharest White World” at „Galeria Posibilă” in 2017. Currently she mostly works with sound, photo-video and she keeps experimenting with the typewriter.