09 Mai – 09 Iunie 2011

Dana Constantin ne prezintă un proiect pictural coerent, realizat cu maximă economie cromatică – lucrările stau sub semnul aparent al monocromiilor – și conceptuală – există un singur titlu generic – Visul. Citite în cheia eficace a modernității, cele zece tablouri se așează firesc într-o serie de vise monocrome: unicitatea operei lasă locul ansamblului. Descifrate mai

atent, visele contrazic însă o traducere univocă, păstrând necesara cantitate de mister care legitimează, în fond, imaginea (das Bild). Căci dacă un tablou ar putea fi imediat tradus/explicat în cuvinte, el devine, așa cum remarca recent Didi-Huberman, redundant, neinteresant, ba chiar inutil.

 

În momentul în care ochiul s-a apropiat de pictură pentru a desemna vizibilul și a-l totaliza, ni se dezvăluie o economie a dorinței, în care pictura devine corp, pregătită să răspundă unei fantasme a subiectului în fața imaginii. Astfel, decuparea vizibilului, fragmentarea picturii își dezvăluie forța – aura –, în jocul ezitant între aproape și depărtat, între tactil și optic. Privite din această perspectivă, cele zece tablouri din seria Viselor Danei Constantin rezumă, de fapt, două probleme fundamentale ale picturii: cea a punctului de vedere, a distanței asumate de pictor față de model și cea determinată de raportul dintre vizual și tactil, adică de concurența senzațiilor în actul pictural. Ochiul care «pipăie» s-a confruntat întotdeauna cu ochiul care doar «vede», chiar și atunci când artistul nu a conștientizat această latență, sau violenta pendulare a modurilor de percepție.

 

Ruxandra Demetrescu

Născută în Târgu-Mureş, 1962

Expoziţii personale, selecție

2013 Doi, Galeria de Artă Contemporană, Muzeul Brukenthal, Sibiu; Doi, Galeria Dana, Iași; 2011 Galeria Calina, Timișoara; 2010 Galeria Arcade 24, U.A.P. Bistrița; 2003 Galeria Hundert Art Bad Soden, Germania; 1996 Galeria Dure, Timişoara; 1995 Galeria Helios, Timişoara

Expoziții de grup, selecție

2013 Artă și Sacralitate, Galeriile de Artă, Focșani; Heptacromia, FAD, Galeria Helios, Timișoara; Culoare și formă, Muzeul Dumbrava Sibiului; Expoziția omagială de carte obiect M. Eminescu, Biblioteca Națională a României, București; Tăcere, John Cage, Galeria UNA, București; 2012 John Cage și arta sa, Galeria Triade, Timișoara; Barique Art, Muzeul de artă din Timișoara; Sunt eu oare păzitorul fratelui meu?, Galeria Bastion, Timișoara; Lauda muzelor și a locului lor de întâlnire, Muzeul de Artă, Timișoara