22 Ianuarie – 26 Februarie 2016

Program:   luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă  11:00 – 15:00

RO

Galeria Calina are plăcerea de a prezenta “An Archive of Longings (chapter 1)” un proiect solo al colectivului artistic conceptual Apparatus 22. Deschisă în perioada 22 ianuarie – 26 februarie expoziția este curatoriată de Liviana Dan în cadrul platformei „The Installation Projects”.

Purtând subtitlul “Notes on reconstruction”, expoziția are ca punct de acces personajul Maruca Cantacuzino Enescu – o figură istorică ce a zdruncinat din temelii imaginarul și normele societății romanești din prima jumătate a secolului 20. Povestea controversată a unei prințese superinteligente, histrionice, cu un destin aventuros și o viață amoroasă împănată de scandaluri este punctul de pornire pentru o serie de instalații ce meditează asupra forței emancipatorii a dorinței.

Puterea și dorința se joacă între reconstrucție și fractură, între economia identității și economia diferenței. Definite de Apparatus 22 ca „memorii ficționale fracturate”, lucrările din expoziție creează o rețea densă de referințe, ficțiuni și transgresiuni care încurajează și în același timp încețoșează procesul de identificare (cu Maruca sau cu artiștii). Abordarea colaborativă juxtapune biografia personală cu limitele seductive ale istoriei artei.

Demersul colectivului este unul critic, încărcat de dramatism, și debordând de suprafețe și texturi cu reminiscențe de lux și glamour: de la opulența textilelor vintage folosite ca bază pentru seria de neo-naturi moarte STILL LIFE la paietele strălucitoare din stridentul light-box intitulat VANITY MIRROR (FAMILY PORTRAIT), de la catifeaua elegantă din schizoidul AMERICAN DREAM la aurul lichefiat ce aruncă și mai multă ambiguitate asupra enigmaticei instalații TRINITY, TRIANGLE, THREESOME.

Există programe inconfortabile și întrebări strategice despre politică, muzică, sex. Pentru obiecte și motive există sfere sacre, tensiuni, ambivalente, nostalgie și apatie socială.O textură poetică, bizar cotidiană dă un gust desăvârșit sensibilității. O expunere activă subminează mecanismele artei contemporane.

Atât empatia cât și dez-indentificarea funcționează ca principii de organizare în “An Archive of Longings (chapter 1)” aruncând în aer orice fel de linearitate (a timpului, a decodificării, a adevărului istoric).

***

Platforma “The Installation Projects”

Inițiată în toamna anului 2015 platforma “The Installation Projects” cuprinde o serie expoziții curatoriate de Liviana Dan la Galeria Calina – un proeminent spațiu non-profit din Timișoara dedicat artei contemporane.

“The Installation Projects” furnizează fundalul și informarea contextuală asupra unui termen aplicat practicilor de artă care implică instalarea și configurarea obiectelor în spațiu.

Totalitatea obiectelor și a spațiului formează opera de artă. Uneori cu structură permanentă, efemeră însă în mod uzual, instalația este mai mult un mod de producție și de amplasare, decât o mișcare sau un stil. Este o experiență subiectivă cu putere persuasivă certă. Prioritatea instalației rămâne identitatea reflexivă a operei de artă.

Artiștii invitați de curatoarea Liviana Dan pentru a prezenta expoziții solo în cadrul platformei “The Installation Projects” sunt: Iulia Toma, Vlad Nancă, Apparatus 22 și Aurora Kiraly.

 

EN

Opening hours:  monday-friday | 10:00 – 18:00, saturday  11:00 – 15:00

Galeria Calina has the pleasure to present “An Archive of Longings (chapter 1)” a solo show of conceptual art collective Apparatus 22. Taking place from January 22 to February 26 the exhibition is curated by Liviana Dan as part of ‘The Installation Projects’ platform she initiated in 2015.

Bearing the subtitle “Notes on Reconstruction”, the immersive exhibition put forward by Apparatus 22 uses Maruca Cantacuzino Enescu as access code – a historic character that challenged Romanian society norms and imaginary in the first half of XXth century. The compelling story of the hyperintelligent, histrionic princess with an adventurous and scandalous love life triggers a series of installations reflecting on the emancipatory power of desire.

Power and desire play with reconstruction and fracture, with the economy of identity and economy of difference. Coined by Apparatus 22 as “fictional fractured memories” the works in the exhibition create a dense network of references, grand narratives and transgressions that encourage and in the same time blur identification (with Maruca or with the artists). The approach coalesces personal biography with the seductive limits of art history.

Apparatus 22’s take on is critical, fraught with high drama and exuberant with surfaces reminiscent of luxury and glamour: from the lavish vintage textiles used as base for a disturbing series of neo STILL LIFE to the shimmering sequins in the campy VANITY MIRROR (FAMILY PORTRAIT) lightbox, from the refined velvet in the schizoid AN AMERICAN DREAM to the liquid gold fabrics adding yet more ambiguity to the enigmatic TRINITY, TRIANGLE, THREESOME installation.

There are uncomfortable topics and strategic questions about politics, music, sex. For objects and motifs there are sacred spheres, tensions, ambivalences, nostalgia, fatigue and social apathy. A poetic, yet strangely ordinary texture gives sensitivity an exquisite taste. An active display undermines the mechanisms of contemporary art.

Both empathy and disidentification are organizing principles of “An Archive of Longings (chapter 1)” thus disrupting linearity (of time, of reading, of historical truth).

***

“The Installation Projects”

“The Installation Projects” is a series of exhibitions curated by Liviana Dan at Galeria Calina, a prominent non-profit art space in Timisoara, Romania.

Unfolding between fall 2015 – summer 2016, “The Installation Projects” highlights the contextual background and information around a term applied in art practices involving the installation and configuration of objects in space.

The totality of objects and space sets up the work of art. It is sometimes a permanent or ephemeral structure yet the installation is rather a production or setup mode, not a motion or style. It represents a subjective experience provided with a certain persuasive power. The priority of the installation consists in the reflexive identity of the work of art.

The artists invited by curator Liviana Dan for solo shows in “The Installation Projects” are: Iulia Toma, Vlad Nancă, Apparatus 22 and Aurora Kiraly.

RO

Apparatus 22

Apparatus 22 a fost inițiat în ianuarie 2011 de Erika Olea, Dragoș Olea, Maria Farcaș și Ioana Nemeș /1979 – 2011/, ca urmare a experienței comune de lucru în echipa label-ului progresiv de modă Rozalb de Mura /2006 – 2010/.

Apparatus 22 explorează relațiile complexe dintre modă | sistemul fashion și economie, politică, studii de gen, religie, mișcări sociale cu scopul de a dezvălui teme de reflecție asupra societății contemporane.

O serie de lucrări și proiecte foarte diverse –instalații, performanțe, text ce includ referințe și experiențe din design, sociologie, economie și literatură etc – formează practica artistică a colectivului pentru care granițele dintre realitate și ficțiune, dintre narațiune și abordare critică se contopesc firesc.
Grupul extinde definiția artistului asumându-și adeseori roluri de cercetător-critic, producător și o practică combinată de a introduce în expozițiile lor artiști prieteni și colaboratori.

Participări / selecție / Bienala de Artă Contemporană de la Veneția, MUMOK – Viena / AT, Museion – Bolzano / IT, Brukenthal Contemporary – Sibiu / RO, MAK – Viena / AT, CCA Ujazdowski Castle – Varșovia / PL, MNAC – București / RO, Galeria Nicodim, București – expoziția solo “Buy me a Mystery”, Akademie Schloss Solitude – Stuttgart / DE – expoziția solo “AS GOOD AS GOLD”, Gallleriapiù, Bologna /IT – expoziția  solo “SEVERAL LAWS. THE ELASTIC TEST”.

 

EN

Apparatus 22

Apparatus 22 was initiated in January 2011 by Erika Olea, Dragoș Olea, Maria Farcaș and Ioana Nemeș/1979 – 2011/, following years of shared work experience in progressive fashion label Rozalb de Mura /2006 – 2010/.

Apparatus 22 is exploring the intricate relationships between fashion and economy, politics, gender studies, social movements, religion in order to understand the contemporary society.

A string of very diverse works -installations, performances, text based- shapes their practice in which reality is mixed with fiction and storytelling and all merges with a critical approach drawing knowledge & experience from design, sociology, literature and economics.The group expands the definition of the artist by seldom assuming the roles of critical researcher, producer as well as the combined practice of involving artist friends and collaborators from other disciplines in their exhibitions.

Participation / selection / Venice Biennale,Venice, IT, MUMOK – Vienna / AT, Museion – Bolzano / IT, Brukenthal Contemporary – Sibiu / RO, MAK – Vienna / AT, CCA Ujazdowski Castle – Warsaw / PL, MNAC – Bucharest / RO, Nicodim Gallery, Bucharest – solo show “Buy me a Mystery”, Akademie Schloss Solitude – Stuttgart / DE – solo show “AS GOOD AS GOLD”, Gallleriapiù, Bologna /IT – solo show “SEVERAL LAWS. THE ELASTIC TEST”.