11 Decembrie 2017 – 21 Ianuarie 2018

For english bellow

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

„Când descrii pentru a doua, a treia sau a „n”-a oară o idee, conținutul diferă de cel inițial. Încărcătura informațională și emoțională este „împachetată” pentru a fi transmisă. Munca artistului are o scurtă durată, alterată de perspectiva modului în care „produsul” va arăta și va „funcționa”.
Amestecul dintre culori este mai aproape temporal de ideea inițială decât gestul descriptiv și explicativ al desenului. El vine ca o acțiune abstractă, concretizată în pată. Pata rezultată este încărcată de potențial și mai puțin afectată de preocuparea conștientă pentru obiectul finit. Ea nu are rolul de a convinge ci de a prezenta și fixa intenția.“ A P

 

En

“When you describe an idea for the second, third or “n” time, its essence differs from the initial one. The informational and emotional expression is “packed up” in order to be delivered. The artist’s work has got a short duration, altered by the perspective regarding the way in which the “product” is going to look and “function.”
The mixture of colours is temporally closer to the initial idea than the descriptive and explanatory intention of the drawing. It comes as an abstract action, which is materialised in a spot. That spot is endowed with some potential and it’s less affected by the conscious preoccupation with the finite object. It is not meant to convince but to present and fix the intention.” A P

Andrei Părăușanu (n. 1991) trăiește și lucrează în Timișoara.
CALINA Spațiu de Artă Contemporană a trecut din 2017 de la relația cub alb / influența discursului estetic la o zona a culturii vizuale interesată de proiectele full spectrum istorie.mit.loc.ecologie.lege susținute de prezentări, dezbateri, seminare și expoziții.

En

Andrei Părăușanu (born in 1991) lives and works in Timișoara.
Starting with 2017 CALINA a Space of Contemporary Art passed from the connection between white cubes and the influence of esthetic discourses to a zone of the visual culture focused on the full spectrum history.myth.place.ecology.law projects supported by presentations, debates, seminars and exhibitions.