Februarie | February – Iulie | July 2017

For english bellow

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

Cum privim arta? Cum o percepem și mai ales cum vorbim despre ea. Se poate ea povesti sau preda? Trebuie arta să te învețe ceva? Este artistul un profesor prin arta sa chiar dacă nu și-a propus acest lucru? Mai ai nevoie de profesor având artistul? De la care artiști ai învățat cel mai mult? Este arta cel mai bun profesor al tău?
ARTISTHETEACHER este un proiect inițiat de Bogdan Rața împreună cu Alina
Cristescu – Galeria Calina, în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design, Timișoara. El își
propune să discute cât de importantă este prezența artistului și a materiei în actul artistic și educațional; dacă arta trebuie să aibă un rol educativ; cât de mult poate să transmită artistul și materia cu care acesta lucrează și cât de important este dialogul între public, cei care studiază arta și artist. Ne adresăm studenților, artiștilor, profesorilor, tuturor celor interesați de scena artei contemporane.

En
How do we see art? As we perceive and especially as we speak about it. Can it be
narrated or taught? Must art teach you something? Is the artist a professor through his art although he didn’t focus on this? Do you still need a professor if you have the artist? Who are the artists you have learned the most from? Is art your best professor?
ARTISTHETEACHER represents a project initiated by Bogdan Rața together with
Alina Cristescu – the Calina Gallery, in partnership with the Faculty of Arts and Design,
Timisoara. It aims to discuss the importance of the artist and matter in the artistic and educational act; whether art must have an educational role; how much the artist and the matter, which he works with, can convey, and how important the dialogue among the public, those who study art and the artist himself is.  We consign to students, artists, professors, to all those who are interested in the contemporary art.

 

 

Invitați | Guests (in progress)
Mihai Zgondoiu
Alexandra Pirici
Anetta Mona Chișa
Lia Perjovschi
Lavinia German
Anca Benera & Arnold Estefan
Lea Rasovszky

Galeria Calina face tranziția spre un Spațiu de Artă Contemporană în ideea de a dezvolta un proiect deschis, transparent, adresat în special, dar nu numai, artiștilor tineri, din Timișoara.
ARTISTHETEACHER va fi derulat în perioada februarie – iulie 2017 și va conține conferințe, dezbateri performance, expoziții, prezentări și workshop-uri. Pe lângă evenimentele proiectului vă invităm zilnic la discuții libere, cafea și o selecție de cărți și albume de artă.

En

The Calina Gallery makes the transition towards a Space of Contemporary Art in order to develop an open and transparent project addressed especially, and not only, to young artists, from Timisoara. ARTISTHETEACHER is going to be held
between February and July 2017 and comprises conferences, debates,
performances, exhibitions, presentations and workshops. Besides the project’s events, we invite you daily to take part in free discussions, a cup of coffee and a
selection of art books and albums.